Osteoflow, praktijk voor osteopathie

Welkom op de site van Osteopathie praktijk Osteoflow in Hoogland en Leusden

Beste patiënten van Osteoflow praktijk voor osteopathie,

In de persconferentie van woensdag 6 mei is aangegeven dat contactberoepen (zo ook osteopathie) vanaf 11 mei weer mogen gaan starten.
Dit leek vrijblijvender dan het uiteindelijk is. Vanuit mijn beroepsgroep (Nederlands Register voor Osteopathie) kreeg ik vandaag een document van 34 pagina's over de te nemen hygiëne maatregelen en onder welke voorwaarden ik patiënten fysiek mag behandelen. Van een normale praktijkvoering is op dit ogenblik nog lang geen sprake.

De belangrijkste richtlijnen voor patiënten hierin zijn:

 1. Osteopaat mag alleen fysiek behandelen als er een echte aantoonbare noodzaak is. Ik mag alleen behandelen als niet behandelen ervoor zorgt dat de klachten erger worden. Met de aanvulling dat dit achteraf zowel vanuit de RIVM als vanuit de zorgverzekeraars gecontroleerd kan gaan worden.
 2. Daarnaast mag ik alleen behandelen als ikzelf en de patiënt geen van de door het RIVM aangeduide symptomen hebben die kunnen wijzen op COVID-19: (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, reuk- en/of smaakverlies, moeheid, je ziek voelen en/of diarree.
 3. Dat personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap woonachtig in een instellingen en personen woonachtig in een verpleeghuis niet behandeld mogen worden door de osteopaat aangezien zij een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te zijn en te worden.
 4. Patiënten met verhoogde kans op een ernstig beloop na besmetting COVID-19 mogen alleen bij hoge noodzaak na telefonisch overleg met mij een behandeling inplannen. Hieronder vallen:
  • Ouderen ≥ 70 jaar
  • Mensen ≥ 18 jaar met:
   • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
   • Chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
   • Diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
   • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
   • Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten,na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij(functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
   • Een onbehandelde hiv-infectie of een hiv-infectie met een CD4-getal < 200/mm3;
   • Ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
   • Morbide obesitas (BMI > 40)

De eerste verzoeken voor behandeling heb ik inmiddels alweer binnen. Hierin wil ik er bij je op aandringen dat die behandelingen alleen door kan gaan als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Mocht dit toch niet het geval zijn moet ik je vragen de behandeling te annuleren.

Persoonlijk vind ik dit heel lastig werken. Ik zou zo graag iedereen weer willen behandelen, maar ik snap ook de noodzaak om deze maatregelen te treffen om zo de verspreiding van het COVID-19 virus te minimaliseren.
Helaas bevinden we ons nog niet in de 'veilige zone' dat het weer terug bij het oude is. Ik hoop dat jullie dit begrijpen en mij willen helpen om deze eerste stap weer te kunnen zetten om weer te kunnen starten met behandelen op een goedgekeurde, veilige manier. Uiteraard hoop ik dat er door deze strenge maatregelen binnenkort een verdere versoepeling van de richtlijnen kan komen.

Mijn agenda staat inmiddels weer open.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je mij bereiken via de app, de mail, of via de telefoon.
06 83892940
info@osteoflow.nl

Ik wens je veel gezondheid en geluk toe in deze bijzondere tijd.

Kirsten Tamminga-Hollmann

Osteoflow osteopathie osteopaat Kirsten Tamminga-HollmannIn de osteopathie worden alle structuren in je lichaam onderzocht op bewegelijkheid. Waar het lichaam zijn bewegelijkheid verliest ontstaan klachten. De behandeling van een osteopaat optimaliseert de bewegelijkheid van structuren. Hierdoor herstelt het zelfgenezend vermogen van het lichaam. De osteopaat gebruikt hierbij overwegend zachte, waar nodig is soms stevige, behandeltechnieken.

Ik zie osteopathie als een veilige, lichaamsvriendelijke behandelmethode met een hoge kwaliteit. Bij mijn patiënten analyseer en behandel ik het complete lichaam en ga op zoek naar de oorzaak van de klacht. Tijd en aandacht voor de patiënt staan bij mij centraal.

Ik wens je een goede gezondheid toe!

Kirsten Tamminga-Hollmann
Osteopaat D.O.-M.R.O.

Ingeschreven in het Nederlands Register voor Osteopathie (osteopathie-nro.nl)
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (www.osteopathie.nl)