Wat is osteopathie?

Het uitgangspunt van osteopathie is dat het lichaam een geheel is van samenwerkende systemen (spieren, gewrichten, organen, zenuwstelsel en de bloedsomloop). Al deze systemen moeten een bepaalde mate van beweeglijkheid hebben om zo het lichaam gezond te houden. Indien er beperkte beweeglijkheid is in één van de systemen, dan kan dit lichamelijke klachten geven.

Een behandeling door een osteopaat is vaak een grote opluchting. Een osteopaat kan klachten verhelpen die al jaren spelen en die soms zelfs onoplosbaar leken. De osteopaat weet welke lichaamsweefsels met elkaar in verbinding staan en op welke manier ze elkaar kunnen beïnvloeden. Daardoor kan een osteopaat de mogelijke oorzaak van een klacht vinden. Dit betekent soms dat er behandeld wordt in een ander deel van het lichaam dan waar de klacht optreedt. Vaak komt een osteopaat in beeld als een klacht hardnekkig blijkt. Als er bijvoorbeeld gezegd is: 'met deze pijn moet je maar leren leven'. Dat kan over allerlei klachten gaan: rug- en nekklachten, whiplash, RSI, migraine, incontinentie, maag- en darmklachten (zie 'behandelindicaties').

Osteopathie is een veilige geneeswijze. De osteopaat herstelt, met overwegend zachte handgrepen, de normale beweeglijkheid van de lichaamsstructuren en daarmee het zelfgenezend vermogen van het lichaam.
Een osteopaat is geen vervanger voor de huisarts of specialist, maar werkt er juist mee samen. Als het nodig is, verwijst een osteopaat door.

Geschiedenis van de osteopathie

Osteopathie is samengesteld uit 2 griekse woorden namelijk osteon en pathos. OSTEON: hier valt direct het woordje os ( bot) op en het stevigste weefsel welke we kennen is bot. PATHOS wil dan 'gevoel' zeggen zodat we de betekenis van osteopathie kunnen vertalen als: Het voelen van de beweging van alle weefsels.

Osteopathie is ruim een eeuw geleden ontwikkeld door de Amerikaanse arts Andrew T. Still (1828-1917). Hij combineerde zijn medische kennis met eigen, nieuwe inzichten. Eén van zijn inzichten was destijds dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweging behoren te vertonen en dat verlies van deze beweeglijkheid een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Hij ontwikkelde een manier om met zijn handen weefsels met verminderde beweeglijkheid in het lichaam te kunnen opsporen. Met specifieke handelingen herstelde hij die beweeglijkheid, om zo een genezend effect op het lichaam uit te oefenen. Deze behandelwijze was toen revolutionair.
In 1891 stichtte Still 'The American School of Osteopathy'. Dat was het startsein voor een verdere ontwikkeling van de osteopathie. In de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk is osteopathie inmiddels een erkende vorm van gezondheidszorg geworden.

In Nederland is deze vorm van geneeskunde nog relatief jong: de eerste osteopaten vestigden zich in 1985 in Nederland. In 1987 is de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) opgericht, gevolgd door het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) in 1989.

De laatste tien jaar raakt osteopathie ook in Nederland steeds meer bekend. Op dit moment wordt in Nederland osteopathie door zorgverzekeraars nog gezien als een alternatieve behandelwijze. De Nederlandse Vereniging voor Osteopaten (NVO) maakt zich hard voor de erkenning van osteopathie als reguliere geneeskunde in Nederland. Binnenkort wordt het Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO) bijgeschreven in het keurmerkregister van VWS.

Bron NVO (www.osteopathie.nl)


Kirsten Tamminga-Hollmann
Osteopaat D.O.-M.R.O.
Lid NRO & NVO

Tel. 06 83892940
info@osteoflow.nl
www.osteoflow.nl 

NL17 INGB 0006 5202 48
AGB code praktijk: 90-55846
AGB code persoonlijk: 90-047256